Undervisning og foredrag om bærekraftig utvikling

Eksempler på oppdrag:

  • Siden 2005 Fagdager for lærerstudenter om Personlig økonomi og bærekraftig forbruk (på oppdrag fra Høgskolen i Innlandet og Forbrukeravdelingen i Barne- likestillingsdepartementet):
  • Siden 2013 Forelesninger: Sustainable  Communities – Promotors of Health and Well-being for studenter på Public Health-studiet på Høgskolen i Oslo og Akershus, nå OsloMet