Om

Kirsten Paaby leder PS Paaby Prosess som arbeider innen feltet utdanning for bærekraftig samfunnsutvikling og prosessledelse i Norge, Norden og Europa. Hun har bakgrunn som pedagog og har siden 80-tallet arbeidet med gjennomføring og utvikling av demokratiske og deltakende metoder. Hun har mer enn 10 års erfaring fra norsk kommunesektor hvor hun blant annet arbeidet med å utvikle tverrfaglige samarbeidsmodeller for forebyggende arbeid.

Fra 2001 til 2015 arbeidet Kirsten i Stiftelsen Idébanken, (som lukket i juni 2016). Stiftelsen var i over 20 år en aktiv støttespiller for miljømyndigheter lokalt og nasjonalt i arbeidet med det kompleks av utfordringer som en bærekraftig lokalsamfunnsutvikling innebærer. Vi gjorde dette ved å formidle gode eksempler på bærekraftig praksis, å praktisere og utvikle metoder for demokratiske dialoger samt å formidle en helhetsforståelse av bærekraftig utvikling. I vid forstand har det meste av vår virksomhet handlet om utdanning for bærekraftig utvikling, hele tiden med praktiske eksempler fra virkeligheten som utgangspunkt for læringen.

Vår erfaring med dette er at de gode eksemplene har stor inspirasjonskraft, samtidig som de sjelden ”virker av seg selv”. For at de skal utløse handling – hvilket ikke betyr å blåkopiere noe andre har gjort – er det viktig med deltakende læringsprosesser, der ”mottakeren” utfordres til å spørre: hva ved dette er relevant for min situasjon og hvordan kan jeg omsette dette til handling der jeg bor og lever. Kirsten brenner fortsatt for og arbeider med disse temaene i PS Paaby Prosess.

Kirsten samarbeider med Susan Morales Guerra i ”Twin Productions – Learning together with heart, hand and mind.”

Siden 2018 har Kirsten vært et av 15 medlemmer i  Phronesis SA.

Biography in English

Her main-field is democratic and creative methods within development studies and action research, educational institutions, public administration, with volunteer organizations and NGOs. For her entire biography, see here:

Bio_Kirsten Paaby