Omvendt deltakelse i lokaliseringen av FNs bærekraftmål

Omvendt deltakelse_FNs bærekraftmål_prosjektbeskrivelse

Prosjektet beskriver og analyserer et utvalg av eksempler, som viser hvordan kommuner og bydeler i Oslo har åpnet opp for demokratiske og kollektivt orienterte planprosesser ”i kanten av” det formelle plansystemet.