Mobilisering lokalt for FNs bærekraftmål

Mobilisering lokalt for FNs bærekraftmål. Workshopdesign og pedagogisk materiale til bruk i norske kommuner

Verdenssamfunnet har blitt enige om 17 mål for en mer bærekraftig framtid. De er universelle og gjelder både ute og hjemme. I tillegg til politikkutforming ovenfra er lokalisering av målene avhengig av at det utvikles ny kunnskap, holdninger og handlinger der hvor folk bor og lever sine hverdagsliv. Målet med prosjektet er derfor å utvikle diverse workshopdesign og kreativt pedagogisk materiale som norske kommuner kan bruke i sitt arbeid med å engasjere og mobilisere befolkningen i arbeidet med å lokalisere bærekraftmålene. Materialet tilpasses ulike målgrupper.