Intermezzo – dialogiske mellomrom i lokale planprosesser

Vi tester ut en modell for «dialogiske mellomrom», hvor det legges til rette for kollektiv utforskning og læring mellom lokale borgerinitiativer og kommunale planetater.

Return to top of page