Intermezzo – dialogiske mellomrom i lokale planprosesser

Vi tester ut en modell for «dialogiske mellomrom», hvor det legges til rette for kollektiv utforskning og læring mellom lokale borgerinitiativer og kommunale planetater.