I hagen vokser håp

https://medium.com/i-hagen-vokser-håp

Bydel Sagene har siden 2001 vært en pioner på lokalbasert kunnskapsutvikling og samarbeid på  tvers.

Verdenssamfunnet er blitt enige om 17 bærekraftmål for framtiden. For å komme i mål må vi også arbeide lokalt. I tillegg til politikkutforming ovenfra er resultatet helt avhengig av ny kunnskap, holdninger og handlinger, som utvikles på lokalt plan der folk bor og lever sine hverdagsliv.

Arbeidet i Bydel Sagene er et godt eksempel på et folkeopplysende nybrottsarbeid som fortjener oppmerksomhet og er til  inspirasjon for andre. Gjennom 3 små filmer og 10 fortellinger presenterer vi blant annet hva tildelingen av Grønne midler kan inspirere til av lokale tiltak.

Materialet er utformet slik at det kan brukes på seminarer, workshops, i studiesirkler og liknende aktiviteter.