Forskende verksteder og fremtidskompetanse – lokalisering av FNs bærekraftmål

Prosjektets mål er å utvikle samskapende modeller for «omvendt deltakelse» og utvikling av fremtidskompetanse for bærekraftig lokalsamfunnsutvikling.