Kunnskap for bærekraftig utvikling – et nordisk etterutdanningsprosjekt

Kirsten og PS Paaby Prosess  er aktiv medlem i et nordisk nettverk som arbeider med utdanning for bærekraftig utvikling i regi av NVL (Nordisk Nettverk for Voksnes Læring)

Med støtte fra Nordisk Ministerråd har vi blant annet gjennomført to etterutdanningskurs med deltakere fra hele Norden. Det har vært lagt vekt på samarbeid og læring på tvers av sektorer, praktisk arbeid og eksempel pedagogikk. Sjekk vår BookletThe New Nordic Education for Sustainability. Inspiration from an innovative course in further Education